stingatoare romanastingatoare engleza
spitalul sf sava iasi

Centrul de Consultanta si Formare profesionala

In cadrul companiei isi desfasoara activitatea CENTRUL DE CONSULTANTA SI FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA SI SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, centru avizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
cursuri formare profesionala

Centrul are ca obiectiv principal organizarea de cursuri in vederea formarii de Cadre Tehnice cu atributii PSI, Servanti Pompieri in domeniul situatiilor de urgenta, Alpinisti utilitari, Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca, Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca, Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca.

IMPORTANT !

Conform O.G. 129/2000 republicata in 2005, art. 34 prevede ca "societatile comerciale, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit".

Conform Legii 571/2003 - Codul Fiscal - art.21, alin.2, lit.h "sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat".