stingatoare romanastingatoare engleza
spitalul sf sava iasi

Inspector in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca

COR 315219

Durata cursului:

informatii curs inscrieri cursuri

Vizitati periodic aceasta sectiune pentru mai multe informatii referitoare la perioada de desfasurare a cursurilor si perioada de inscriere.

50 ore (32 ore parte teoretica si 18 ore parte practica incluzand si evaluarea finala)

inspector ssmDocumente necesare inscrierii:
- Cerere de inscriere (formular tip);
- Copie act identitate (CI/BI);
- Diploma (adeverinta) studii medii;
- Adeverinta medicala (medic familie);
- Adeverinta salariat.

Competente/abilitati specifice:
- Cunoasterea legislatiei din domeniu si modul in care sa urmareasca aplicarea prevederilor acesteia
- Cunoasterea conceptelor de baza privind securitatea si sanatatea in munca
- Cunoasterea modului de definire si identificare a unui eveniment, incident periculos, accident de munca sau a unei boli profesionale
- Cunoasterea modului de comunicare si cercetare a unui eveniment, incident periculos, accident de munca
- Identificarea riscurilor profesionale specifice, corespunzator activitatii desfasurate
- In vederea acordarii primului ajutor: alerteaza factorii de interventie, adopta masuri privind eliminarea pericolelor in zona evenimentului.

Diplomele eliberate sunt recunoscute de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Pentru relatii suplimentare, va rugam sa contactati DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALA al IASISTING J22/285/1999; CUI: RO11713859; Capital social: 4.630.000 lei
tel:0232/237515; 0332/411779.

IMPORTANT !

Conform O.G. 129/2000 republicata in 2005, art. 34 prevede ca "societatile comerciale, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit".

Conform Legii 571/2003 - Codul Fiscal - art.21, alin.2, lit.h "sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat".